DLA WIERZYCIELI

 

Czasami najlepszym sposobem na odzyskanie swojej należności jest zrestrukturyzowanie dłużnika. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego daje wiele możliwości, przede wszystkim czas na uporządkowanie spraw przedsiębiorstwa i skierowanie jego spraw na właściwą drogę, a tym samym gwarancję spłaty długu.

 

Reprezentując wierzycieli pomagamy skorzystać z pełni praw przysługujących im w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

 

 

Posiadamy uprawnienia do reprezentowania wierzycieli w postępowaniach zabezpieczających lub egzekucyjnych jako zarządca przymusowy. Zaspokojenie wierzyciela może być przeprowadzone z dochodów przedsiębiorstwa lub poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika.

Reprezentujemy interesy wierzycieli poprzez udział w radzie wierzycieli. Analizujemy propozycje układowe dłużnika. W imieniu wierzyciela przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego dłużnika.

 

Jako pełnomocnik wierzyciela prowadzimy ciągły nadzór nad tokiem postępowania restrukturyzacyjnego. Oferujemy pełną obsługę prawną na każdym etapie postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego.

© 2016 Finanse Studio Piotr Kociołek | REALIZACJA 8PIĘTRO