ZESPÓŁ

PIOTR KOCIOŁEK

Doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 774). Absolwent MBA. Doradztwo w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej oraz ogólnego zarządzania firmą. Doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

MACIEJ KRÓL

Specjalista z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, obsługa prawna całego procesu restrukturyzacji. Prawne wsparcie procesu negocjacji z wierzycielami.

GRZEGORZ POLAK

Zarządzanie płynnością i podatkami, przygotowywanie planów finansowych, prospektów emisyjnych i raportów dla spółek publicznych na GPW, ocena projektów inwestycyjnych, due diligence przedsiębiorstw, wycena spółek i marek.

Dr KRZYSZTOF JANAS

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zakresie wycen przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych, modelowaniu finansowym oraz ocenach projektów inwestycyjnych.

© 2016 Finanse Studio Piotr Kociołek | REALIZACJA 8PIĘTRO